MOBİLYA SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Ülkemizde mobilya sektörü, gerek tasarım gerekse kalite açısından dünya ile boy ölçüşebilecek noktaya ulaş...

MOBİLYA SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

MOBİLYA SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

MOBİLYA SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

8 10 99

MOBİLYA SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

Ülkemizde mobilya sektörü, gerek tasarım gerekse kalite açısından dünya ile boy ölçüşebilecek noktaya ulaşmış, özellikle de ihracat açısından çok başarılı projelere imza atar duruma gelmiştir. Ülkemizde mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların markalaşma konusundaki çalışmalarını, sadece tasarım açısından değil, üretim, kalite ve verimlilik açısından da destekleyebilmeleri ve bu noktada dünya standartlarındaki rakipleriyle kolaylıkla boy ölçüşebilmeleri açısından, mobilya işletmelerinin kaynaklarını daha etkin kullanmaya ihtiyaçları vardır. Mobilya işletmelerin, kaynaklarını etkin kullanabilmesi için yapılabilecek çok sayıda çalışma olabilir. Süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi, yalınlaştırma, re-design bu çalışmalardan sadece birkaçıdır. Ancak ne tür bir iyileştirme yapılacak olursa olsun, şirket içerisindeki süreçlerin ölçülebilir, performansı izlenebilir ve kontrol edilebilir bir hale getirilmesi esas hedeflerden biridir. Dolayısıyla mobilya işletmelerindeki tüm süreç ve kaynakların, merkezi bir sistem üzerinden entegre bir şekilde çalışması işletmenin bundan sonra yapacağı her türlü iyileşmeye ve gelişmeye baz teşkil edecektir.


Mobilya İşletmelerinde Entegrasyon Problemleri
Günümüzde yıllık cirosu ister 1 milyar doların üzerinde olan büyük ölçekli mobilya işletmeleri, ister 10 milyon dolar olan küçük işletmeler olsun, başta üretim yapan işletmeler olmak üzere tüm şirketlerin işletmeyi belirli bir şekilde yönetilebilmesi için doğru kararlara, doğru karar verebilmek için de doğru bilgiye çabuk ulaşma gereksinimleri vardır. Talep edilecek bilgi basit bir stok bilgisi olabileceği gibi, çok daha karmaşık bütçe ya da kapasite kullanımıyla ilgili bir bilgi de olabilir. Ancak her ne olursa olsun istenilen bilginin tek bir kaynaktan hızlı ve doğru biçimde akabilmesi hayati önem taşır. Bugün üretim yapan mobilya işletmelerinin; üretim maliyetleri, kapasite kullanımları, izlenebilirlik, malzeme planlama, değişiklik yönetimi gibi farklı türde ihtiyaçları bulunmaktadır. Günümüzde her işletmede, çok sayıda bilgisayar ve bunlar üzerinde çalışan farklı yazılımlar kullanılmaktadır.ERP yazılımı kullanmayan işletmelerde her departman kendi işini kendi amacına uygun bir yazılımla çözmeye çalışır ve bunun sonucunda da işletmelerde bilgi adacıkları oluşur. Temel olarak departmanlar, kendi süreçlerini kesintisiz biçimde sürdürmelerine rağmen işletmenin bütünü açısından bakıldığında aşağıda belirteceğimiz sebeplerden dolayı ciddi kayıplar söz konusudur. Bunlar:
 · Entegrasyon problemleri
 · Farklı sistemler ve bunların bakım zorlukları
 · Veri tutarsızlıkları
 · Mükerrer işlemler ve bunların sonucunda operatif kayıplar
 · Bilgiye hızlı erişememe, yavaş erişim
 · Kişiye bağımlılık
 · Departmanlar arası entegre rapor alamama
 · Veri kayıpları
 · Ciddi güvenlik açıkları
ÇÖZÜM: Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı, başta üretim yapan işletmeler olmak üzere her ölçekteki mobilya işletmesinin, verimlilik açısından Kurumsal Kaynak Planlaması'na (ERP) geçişi zorunludur. Kurumsal Kaynak Planlama(ERP), temelde bu amaçla 60'lı yılların başında üretimdeki malzemelerin planlanması amacıyla geliştirilmiş sistemlerin son halkasıdır. ERP, üretimde ihtiyaç duyulan malzemelerin planlanması (MRP), üretimdeki işçilik ve makine gibi kapasite kullanımlarının planlanması (MRP2), işletmedeki insan kaynakları, satın alma, finans vb. gibi tüm süreçlerdeki operasyonların planlanması (ERP) sistemlerinin geliştirilmesi ile bugüne kadar gelmiştir. Günümüzde ise; müşteri, tedarikçi gibi işletme dışındaki tüm süreçler de bu sisteme gerek mobil uygulamalar gerekse web uygulamaları ile dahil edilmiş ve böylelikle ERP2 sistemleri konuşulur hale gelmiştir.
İsmi ya da tanımı her ne olursa olsun, Kurumsal Kaynak Planlama uygulamaları işletmelerdeki operasyonel ve yönetimsel verimliliğin kontrol altına alınması ve artırılmasını sağlayan yazılımlardır.
ERP Kullanımının Mobilya İşletmelerine Sunduğu Faydalar
ERP sisteminin kurulduğu bir mobilya işletmesinde aşağıdaki faydalar sağlanır:
 · Merkezi kontrol sağlanır.
 · Kişiye bağımlılık ortadan kalkar.
 · Mükerrer işlemler oluşmaz.
 · Operasyonel süreçler ve görev tanımları nettir.
 · Hızlı ve kolay raporlama sağlanır.
Yukarıda sayılan özellikleri bir örnekle açıklamak gerekirse, aşağıdaki örnek sürecini gözlemleyebiliriz.
Bir ERP sistemi üzerinde, örnek akışı birlikte inceleyelim:
Satış: ERP sayesinde satış departmanı teklif verebilir, vereceği teklif sırasında ürün maliyetlerini anlık görebilir, teklifi kabul gördüğü takdirde kolaylıkla siparişe çevirebilir, siparişte üretimdeki kapasiteyi kolaylıkla görüp teslim tarihi verebilir, siparişteki ödeme terminleri vb. muhasebe departmanına, üretilecek ürüne ilişkin miktar ve termin bilgileri planlama departmanına otomatik olarak aktarılır.
Planlama: Planlama departmanı, yıllık satış tahminleri ve satıştan gelen fiili satışlar üzerinden gerekli planlamaları yapar. Ürün için tanımlanmış ürün ağaçları ve rotalar yardımıyla iş emirleri otomatik olarak oluşturularak üretime aktırılır. Tüm bu süreçte üretime ilişkin her türlü kapasite bilgisine kolaylıkla ulaşabilir ve gerekli değişiklikler rahatlıkla yapılabilir.
Satınalma ve stok: Planlama modülü tarafından, mevcut stoklar, yoldaki siparişler ve kritik stoklar da dikkate alınarak otomatik olarak olusturulan satınalma talepleri gerekli onaylardan geçtikten sonra satınalma siparişlerine çevrilir. Siparişlere ilişkin her türlü termin, ödeme, sipariş durumu bilgilerine diğer birimler tarafından kolaylıkla erişilir. Özellikle ödeme terminleri, finans departmanında nakit akım tablolarının otomatik oluşturulmasını sağlar. Tedarikçi değerlendirme raporları, tedarikçilerden teslim alınan malzemeler ve bunlara ilişkin ambar giriş bilgileri sayesinde, sistem tarafından kolaylıkla oluşturulur.
Üretim: Planlama tarafından kağıt ya da elektronik ortamda dağıtılan iş emirleri, üretimdeki ilgili iş merkezleri tarafından operasyonlar tamamlandıkça doldurulur. Böylelikle hangi işin ve siparişin ne durumda olduğuna, tahmini ne zaman biteceği gibi bilgilere, diğer birimler tarafından kolaylıkla erişilebilir. Ayrıca belirli periyotlarda üretimin yönetimi amacı ile, gereken iş merkezlerinin planlanan ve gerçekleşen performans farklılıkları, duruşlardan kaybedilen zamanlar ve duruş nedenleri analizleri kolaylıkla yapılabilir.

0 yorum:

elektroniksigaralar