BEĞENİLEN MODELLER

YAPTIĞIMIZ İŞLER

Makale etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

SEKTÖREL ANALİZ Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren nadir sektörlerinden biri olan mobilya endüstrisi, girişimci ve sürekli yeni pazar...

SEKTÖREL ANALİZ

SEKTÖREL ANALİZ

Aladağ Mobilya Tasarım Atölyesi

Makale

8 10 99

SEKTÖREL ANALİZ

Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren nadir sektörlerinden biri olan mobilya endüstrisi, girişimci ve sürekli yeni pazarlar keşfeden yapısı sayesinde son 10 yılda yaptığı ihracat atağıyla dünya sıralamasında da 13'üncü sıraya yükseldi. İSO Mobilya İmalatı Sektör Raporu’na göre mobilya sektörünün 2005 yılında 715 milyon dolar olan ihracatı 2013 yılında 2,2 milyar dolara çıktı, toplam ihracat içindeki payı yüzde 1,47’ye yükseldi. Aynı dönemde yaklaşık dört kat artan verimlilik yüzde 46,3, net döviz fazlası da 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün 2012 yılı itibariyle üretim değeri 16 milyar TL, katma değeri 3,5 milyar TL oldu. Sektör, kentleşme, orta sınıfın büyümesine paralel gelir düzeyinde ve küçük/orta ölçekli ofis sayısındaki artış yaşanması gibi nedenlerden dolayı iç pazarda da hızla büyüdü.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin mobilya ihracatı, 2014'te yüzde 8,2'lik artışla 2 milyar 421 milyon 267 bin dolara ulaştı. Ürün grupları bazında en fazla ihracat 787 milyon 653 bin dolarla koltuk, kanepe ve sandalye gibi ürünleri kapsayan oturmaya mahsus mobilyalar kaleminde gerçekleştirildi.
TİM verilerine göre ise 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 11 düşüş göstererek 2 milyar 15 milyon dolar oldu.

2023 hedefi için yeni pazar arayışı:
Mobilya sektörünün 2023 yılında 10 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunuyor. Sektör aktörlerine göre bu hedefe ancak yeni pazarlarla ulaşılabilecek. Özellikle uzak coğrafyalara ihracatın önemli olduğuna vurgu yapılırken, bu noktada navlunda yaşanan sıkıntıların aşılması için destek verilmesi gerektiği dile getiriliyor.
Türkiye mobilya imalatının küresel rekabet gücünün artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için uygulanacak stratejiler arasında, yerli hammadde olanaklarının geliştirilmesi, haksız rekabetin ve kayıt dışının önlenmesi, finansman ve sermaye olanaklarının artırılması ve organize sanayi bölgelerinde toplulaşma başlıklarına vurgu yapılıyor.
Türkiye’nin dünya kalitesinde mobilya ürettiği, tasarımdaki eksikliklerin de tamamlanmasıyla 2023 hedeflerine çok daha rahat ulaşılabileceği düşünülüyor. Sektör temsilcileri, bu kapsamda mobilyacılar olarak tasarımın her yönüyle desteklenmesini de istiyor.
Yerli hammadde olanakları geliştirilmeli
İSO Mobilya İmalatı Sektör Raporu’nda Türkiye mobilya imalat sanayinin küresel rekabet gücünün artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için uygulanması gereken stratejiler ise şu şekilde gerçekleşiyor:
Yerli hammadde olanaklarının geliştirilmesi,
Yan sanayinin geliştirilmesi,
Organize sanayi bölgelerinde toplulaşma,
İş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi,
 markalaşma,
Finansman ve sermaye olanaklarının artırılması,
Küçük ve orta ölçekli firmaların kapasitelerinin geliştirilmesi,
Mesleki eğitimin iyileştirilmesi, nitelikli işgücü açığının kapatılması, nitelikli işgücü istihdamının artırılması,
Haksız rekabetin ve kayıt dışının önlenmesi,
Test, ölçme, laboratuvar ve standart alt yapısının güçlendirilmesi.

SEKTÖRÜN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ Ağaç ve Kağıt Ürünleri Sektörü'nün en önemli ayağından birini mobilyacılık oluşturmaktadır. Demog...

SEKTÖRÜN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ

SEKTÖRÜN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ

Aladağ Mobilya Tasarım Atölyesi

Makale

8 10 99

SEKTÖRÜN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ

Ağaç ve Kağıt Ürünleri Sektörü'nün en önemli ayağından birini mobilyacılık oluşturmaktadır. Demografik koşulların zorlaması ve ailelerin eskiyen mobilyalarını şık ve çekici modellerle yenileme eğilimi, mobilyacılığın 80'li yıllarda hızla gelişmesini sağlamıştır. MDF ve benzeri yeni kaplama malzemeleri, masif malzeme yerine sıkıştırılmış yongadan yapılan suntanın kullanımı, orta ve ortanın altı gelir gruplarındaki mobilya talebini de artırmıştır.

Türkiye modern anlamda mobilya kültürüyle iskemle, masa ve yemek odasının Dolmabahçe Sarayı'nda yerini almasıyla tanışmıştır. Söz konusu ithal ürünler göz ardı edildiğinde 20'nci yüzyıl başına kadar Osmanlı'da hiç mobilya üretilmemiştir. Mobilya sektörünün Türkiye'deki başlangıcı her ne kadar eskilere dayansa da endüstriyel üretim 1970'li yıllarda başlamıştır. 80'li yıllardan itibaren de globalleşme süreciyle tüketici profillerindeki gelişmeler ve değişimler kalite ve güncel model taleplerini beraberinde getirmiştir. Bugün Türkiye İtalyan stili ile yarışma hedefi oluşturan bir mobilya sektörüne sahip hale gelmiştir.
Mobilya sektörüne yönelik faaliyetlerini sürdüren altı dernek bir araya gelerek 2014 Temmuz ayında Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu'nu (MOSFED) kurdu. Sektörün sorularını daha güçlü bir yapı ile dile getirmek amacıyla kurulan MOSFED, sektörün lokomotif firmalarının bir araya geldikleri derneklerin çatı federasyonu oldu.
Kurucu başkanlığını Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Ahmet Güleç'in yürüttüğü, başkan yardımcılığı görevlerini OMSİAD  Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ata ve Mobilya Sanayi İşadamları Derneği (MOBSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Engin Küçük'ün üstlendiği MOSFED; Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği (OMSİAD), Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER), Mobilya Sanayicileri İthalat ve İhracatçıları Derneği (MOBDER),Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği (MUDER) ve Mobilya Sanayi ve İşadamları Derneği'nin (MOBSAD) kuruculuğunda, sektörün ilk federasyonu olma özelliğini de taşıyor.

1984'te 4 milyon 464 bin adet olan mobilya takım üretimi her yıl % 8 oranında artış göstermiştir. Çocuk ve genç odaları, bilgisayar mobilyaları, farklı sitillerde koltuk ve yemek odası takımları ile zenginleşen ürün skalası, zamanla kendi talebini de yaratmıştır.

MOBİLYA SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Ülkemizde mobilya sektörü, gerek tasarım gerekse kalite açısından dünya ile boy ölçüşebilecek noktaya ulaş...

MOBİLYA SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

MOBİLYA SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

Aladağ Mobilya Tasarım Atölyesi

Makale

8 10 99

MOBİLYA SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

Ülkemizde mobilya sektörü, gerek tasarım gerekse kalite açısından dünya ile boy ölçüşebilecek noktaya ulaşmış, özellikle de ihracat açısından çok başarılı projelere imza atar duruma gelmiştir. Ülkemizde mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların markalaşma konusundaki çalışmalarını, sadece tasarım açısından değil, üretim, kalite ve verimlilik açısından da destekleyebilmeleri ve bu noktada dünya standartlarındaki rakipleriyle kolaylıkla boy ölçüşebilmeleri açısından, mobilya işletmelerinin kaynaklarını daha etkin kullanmaya ihtiyaçları vardır. Mobilya işletmelerin, kaynaklarını etkin kullanabilmesi için yapılabilecek çok sayıda çalışma olabilir. Süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi, yalınlaştırma, re-design bu çalışmalardan sadece birkaçıdır. Ancak ne tür bir iyileştirme yapılacak olursa olsun, şirket içerisindeki süreçlerin ölçülebilir, performansı izlenebilir ve kontrol edilebilir bir hale getirilmesi esas hedeflerden biridir. Dolayısıyla mobilya işletmelerindeki tüm süreç ve kaynakların, merkezi bir sistem üzerinden entegre bir şekilde çalışması işletmenin bundan sonra yapacağı her türlü iyileşmeye ve gelişmeye baz teşkil edecektir.


Mobilya İşletmelerinde Entegrasyon Problemleri
Günümüzde yıllık cirosu ister 1 milyar doların üzerinde olan büyük ölçekli mobilya işletmeleri, ister 10 milyon dolar olan küçük işletmeler olsun, başta üretim yapan işletmeler olmak üzere tüm şirketlerin işletmeyi belirli bir şekilde yönetilebilmesi için doğru kararlara, doğru karar verebilmek için de doğru bilgiye çabuk ulaşma gereksinimleri vardır. Talep edilecek bilgi basit bir stok bilgisi olabileceği gibi, çok daha karmaşık bütçe ya da kapasite kullanımıyla ilgili bir bilgi de olabilir. Ancak her ne olursa olsun istenilen bilginin tek bir kaynaktan hızlı ve doğru biçimde akabilmesi hayati önem taşır. Bugün üretim yapan mobilya işletmelerinin; üretim maliyetleri, kapasite kullanımları, izlenebilirlik, malzeme planlama, değişiklik yönetimi gibi farklı türde ihtiyaçları bulunmaktadır. Günümüzde her işletmede, çok sayıda bilgisayar ve bunlar üzerinde çalışan farklı yazılımlar kullanılmaktadır.ERP yazılımı kullanmayan işletmelerde her departman kendi işini kendi amacına uygun bir yazılımla çözmeye çalışır ve bunun sonucunda da işletmelerde bilgi adacıkları oluşur. Temel olarak departmanlar, kendi süreçlerini kesintisiz biçimde sürdürmelerine rağmen işletmenin bütünü açısından bakıldığında aşağıda belirteceğimiz sebeplerden dolayı ciddi kayıplar söz konusudur. Bunlar:
 · Entegrasyon problemleri
 · Farklı sistemler ve bunların bakım zorlukları
 · Veri tutarsızlıkları
 · Mükerrer işlemler ve bunların sonucunda operatif kayıplar
 · Bilgiye hızlı erişememe, yavaş erişim
 · Kişiye bağımlılık
 · Departmanlar arası entegre rapor alamama
 · Veri kayıpları
 · Ciddi güvenlik açıkları
ÇÖZÜM: Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı, başta üretim yapan işletmeler olmak üzere her ölçekteki mobilya işletmesinin, verimlilik açısından Kurumsal Kaynak Planlaması'na (ERP) geçişi zorunludur. Kurumsal Kaynak Planlama(ERP), temelde bu amaçla 60'lı yılların başında üretimdeki malzemelerin planlanması amacıyla geliştirilmiş sistemlerin son halkasıdır. ERP, üretimde ihtiyaç duyulan malzemelerin planlanması (MRP), üretimdeki işçilik ve makine gibi kapasite kullanımlarının planlanması (MRP2), işletmedeki insan kaynakları, satın alma, finans vb. gibi tüm süreçlerdeki operasyonların planlanması (ERP) sistemlerinin geliştirilmesi ile bugüne kadar gelmiştir. Günümüzde ise; müşteri, tedarikçi gibi işletme dışındaki tüm süreçler de bu sisteme gerek mobil uygulamalar gerekse web uygulamaları ile dahil edilmiş ve böylelikle ERP2 sistemleri konuşulur hale gelmiştir.
İsmi ya da tanımı her ne olursa olsun, Kurumsal Kaynak Planlama uygulamaları işletmelerdeki operasyonel ve yönetimsel verimliliğin kontrol altına alınması ve artırılmasını sağlayan yazılımlardır.
ERP Kullanımının Mobilya İşletmelerine Sunduğu Faydalar
ERP sisteminin kurulduğu bir mobilya işletmesinde aşağıdaki faydalar sağlanır:
 · Merkezi kontrol sağlanır.
 · Kişiye bağımlılık ortadan kalkar.
 · Mükerrer işlemler oluşmaz.
 · Operasyonel süreçler ve görev tanımları nettir.
 · Hızlı ve kolay raporlama sağlanır.
Yukarıda sayılan özellikleri bir örnekle açıklamak gerekirse, aşağıdaki örnek sürecini gözlemleyebiliriz.
Bir ERP sistemi üzerinde, örnek akışı birlikte inceleyelim:
Satış: ERP sayesinde satış departmanı teklif verebilir, vereceği teklif sırasında ürün maliyetlerini anlık görebilir, teklifi kabul gördüğü takdirde kolaylıkla siparişe çevirebilir, siparişte üretimdeki kapasiteyi kolaylıkla görüp teslim tarihi verebilir, siparişteki ödeme terminleri vb. muhasebe departmanına, üretilecek ürüne ilişkin miktar ve termin bilgileri planlama departmanına otomatik olarak aktarılır.
Planlama: Planlama departmanı, yıllık satış tahminleri ve satıştan gelen fiili satışlar üzerinden gerekli planlamaları yapar. Ürün için tanımlanmış ürün ağaçları ve rotalar yardımıyla iş emirleri otomatik olarak oluşturularak üretime aktırılır. Tüm bu süreçte üretime ilişkin her türlü kapasite bilgisine kolaylıkla ulaşabilir ve gerekli değişiklikler rahatlıkla yapılabilir.
Satınalma ve stok: Planlama modülü tarafından, mevcut stoklar, yoldaki siparişler ve kritik stoklar da dikkate alınarak otomatik olarak olusturulan satınalma talepleri gerekli onaylardan geçtikten sonra satınalma siparişlerine çevrilir. Siparişlere ilişkin her türlü termin, ödeme, sipariş durumu bilgilerine diğer birimler tarafından kolaylıkla erişilir. Özellikle ödeme terminleri, finans departmanında nakit akım tablolarının otomatik oluşturulmasını sağlar. Tedarikçi değerlendirme raporları, tedarikçilerden teslim alınan malzemeler ve bunlara ilişkin ambar giriş bilgileri sayesinde, sistem tarafından kolaylıkla oluşturulur.
Üretim: Planlama tarafından kağıt ya da elektronik ortamda dağıtılan iş emirleri, üretimdeki ilgili iş merkezleri tarafından operasyonlar tamamlandıkça doldurulur. Böylelikle hangi işin ve siparişin ne durumda olduğuna, tahmini ne zaman biteceği gibi bilgilere, diğer birimler tarafından kolaylıkla erişilebilir. Ayrıca belirli periyotlarda üretimin yönetimi amacı ile, gereken iş merkezlerinin planlanan ve gerçekleşen performans farklılıkları, duruşlardan kaybedilen zamanlar ve duruş nedenleri analizleri kolaylıkla yapılabilir.

Mobilya Yenileme Seçenekleri Dekorasyon uygulamaları hayatımıza girdiğinden beri, evimizde kullandığımız eşyalar da bir o kadar öne...

aladagmobilya

aladagmobilya

Aladağ Mobilya Tasarım Atölyesi

Makale

8 10 99

Mobilya Yenileme Seçenekleri


Dekorasyon uygulamaları hayatımıza girdiğinden beri, evimizde kullandığımız eşyalar da bir o kadar önem kazanmıştır. Bunlardan en önemlileri de mobilyalardır. Birçok evsahibi evlerindeki bu kullanışlı ve kaliteli tasarım harika yapıların bakımı konusunda aynı düşüncelere sahiptirler. Bunlara bakacak olursak, ahşap mobilyaların üzerilerinde delik, çizik, çentik gibi olumsuz görüntülerin mobilyanın değerini düşürmesi ve bunların bu yapıları yenilemeyle faaliyetleri ile halledildikleri takdirde dahi bir izlerinin kalması sebebiyle eski orjinal halleri gibi olamayacakları düşünceleri genellikle çoğu kişide bulunmaktadır. Ancak bu düşüncenin tam olarak gerçeği yansıtmadığını söylemek gerekir. Bu yapıların yenileme işlemlerinin sağlıklı yapıldığı takdirde eski ve bozunmaya uğramış  yeni veya farklı olarak karşımıza çıkması mümkündür. Bu işlemler çeşitli kaplama ve boyama işlerini de kapsarlar, mobilyanızın rengini daha koyu veya açık renge çevirmek, yüzeyindeki pürüzlerin giderilmesi ve çeşitli estetik eklemelerin yapılması ile yeni bir mobilya almadan yeni bir mobilyaya sahip olabilirsiniz.
Bu yapıların  yenileme işlemleri de diğer dekorasyon faaliyetleri gibi farklı tarzda oda tasarımlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bunlara bakacak olursak :
-Klasik mobilyaların yenilemesinde işlemler genellikle kayıp ve bozuk parçaların onarımı ile başlar. Bunun ardından bu bölgeler çeşitli yapıştırma, zımparalama, boya ve cila işlemleriyle sağlamlaştırılır. Eğer lekeler var ise bu alanlar da temizlenerek mobilyanın orjinal haline gelmesi sağlanır. Bunun üzerine farklı bir tarz hedefleniyorsa mobilyanızın farklı bir renge boyanması, üzerinde farklı malzemeler eklenmesi veya çıkartılması gibi işlemler denenebilir.
-Antik özelliğe sahip olan mobilyalarda önemli olan tarihi görünümün bozulmamasıdır. Bu yüzden bu tarz mobilyalarda yenileme işleminin sınırının nerede olup olmayacağı konusu biraz sıkıntılı olmakla beraber bu konuda atılacak yanlış adımlar tarihi eşyanın değerini bir adımda dramatik şekilde düşürebilirler. Bunun yanında bu tarz eşyalara sahip olan kişiler için birçok farklı yenileme imkanları mevcuttur. Ancak bu tarz müdahalelerin özellikle bu tarz eşyalarla ilgilenen kişilerle beraber yapılması da eşyalarınızın değerinin düşmemesi için daha faydalıdır.
Bu yapılara yapacağınız bir yenileme işleminden ziyade eğer bu kadar kapsamlı bir işlem gerekmiyorsa daha basit bir bakım faaliyeti de uygulayabiliriz. Öncelikle koltuk, masa, sandalye, sehpa veya diğer bir mobilya eşyasının temizliği yapılır, bunun sonrasında tozdan arındırılan mobilyanın yüzeyindeki lekeler de çıkarıldıktan sonra gerekiyorsa cila veya parlatma işlemleri yapılır, kaplamasındaki hasarlar var ise kontrol edilir. Bu tarz bir hafif bakım özellikle antika değeri taşıyan mobilyalar için önerilir.

Esnek ve Genişleyebilen Teknoloji trendlerinin en büyük katalizörlerinden biri, geleneksel, organik büyüme modelini terk eden şirketler. ...

Ofislerin Evrimi

Ofislerin Evrimi

Aladağ Mobilya Tasarım Atölyesi

Makale

8 10 99
Esnek ve Genişleyebilen
Teknoloji trendlerinin en büyük katalizörlerinden biri, geleneksel, organik büyüme modelini terk eden şirketler. Bu tür şirketler için mekan tasarlamak zor olabilir zira bırakın yedi veya on yıl sonrasını altı ay içinde ne kadar büyüyeceklerini kim bilebilir? Nathan ve Nick’e göre burada anahtar, sınırlı alan ve mekan limitleri içinde yeterince esnemeye imkan veren modüler bir yaklaşım. Dolayısıyla ısıtma-soğutma, havalandırma yerleşimlerine, elektrik dağılımına veya kablo tesisatına bakarken Nathan sürekli olarak gerektiğinde nasıl genişletilebileceğini veya azaltılabileceğini düşünüyor. Bunu aklında tutan Nick de genellikle müşterileriyle kesintisiz bir kablosuz ortam fikrini görüşüyor; bu tür ortamlarda kablosuz ağ kablolu fiziksel ağın doğal uzantısı olurken bilgi ve güvenlik gereklilikleri ortak oluyor. Ayrıca ağların birleştirilmesini de ele alıyor ki bu durumlarda kullanıcılar kendi veri ağlarını - fiziksel güvenlik cihazlarını binanın otomasyon sistemine koymak gibi - fiziksel olarak birleştirilmiş tek bir ağda bulundurabiliyor. Böyle bir birleştirme kullanıcılara sermaye yatırımını ve altyapı ayak izini sınırlama imkanı vermekle kalmıyor, aynı zamanda duvarlardan ve zeminden dolaştırılan ve çalışma gruplarını sabitleyen kabloları en aza indirgeyerek gelecek için esnekliğe yardımcı oluyor.
Kağıdın Günleri Sayılı
Ofislerin evrimindeki en büyük savaş alanlarından birinin kağıt olduğunu söyleyen Nick’e göre kağıtsız ofisler henüz mümkün değil ama arşivleme alanı ihtiyacına ilave olarak basımın ekonomisi de giderek kağıt kullanımını azaltacak zira maliyetler finansal sonuçlara da baskı yapmaya başlayacak. Günümüzde iletişimin ve bilgi paylaşımın aracı mobil cihazlar; sanal depolama imkanlarının artması da buna eklendiğinde bir süre sonra arşiv odalarının ve dosya dolaplarının ortadan kalktığını görebiliriz.
Gelecekte Wi-Fi
LED aydınlatma armatürlerinin işlevlerini baz alan ve Wi-Fi’dan 100 kat daha hızlı olduğu iddia edilen kablosuz ağ sistemi Li-Fi, daha pazarlanabilir olma yolunda büyük adımlar atmasına rağmen hala sürekli LED ışık kaynaklarına fazla bağımlı diyor Nathan. Bu sorunlar giderilene kadar Wi-Fi birincil bağlantı yöntemi olmaya devam edecek ama hem Nathan, hem Nick Wi-Fi bağlantıların yenilikçi kullanımlarını heyecan verici buluyor. Örneğin Nathan’ın değindiği “beacon” sisteminde ofisin Wi-fi bağlantısı Google Maps veya Waze gibi bir uygulamayla mobil cihaz kullanarak bir ziyaretçiyi toplantı odasına yönlendirebiliyor. Nick’in sözünü ettiği WiDi gibi kablosuz görüntüleme teknolojileri ise sunumların, üçüncü parti çözümleri, pahalı projeksiyon cihazları ve kablo kalabalığı yerine doğrudan cihazdan yapılmasına imkan veriyor. Yazılım ve donanımlarda farklar ve uyumsuzluklar olması nedeniyle hala % 100 “tam pişmiş” olmamasına rağmen, önümüzdeki birkaç yılda hızlı ilerleme bekleyebileceğimize inanıyor Nick. İkilinin pek övdüğü bir başka teknoloji ise ofisin farklı bölgelerinde aydınlatmayı ve ısıyı kontrol etme imkanı sunuyor. Nick, maliyeti oldukça yüksek olsa da bu teknolojinin daha kontrollü ve akıllı bir ofis ortamı gibi pek çok fırsat sunacağına inanıyor. Örneğin, rezervasyon sistemine göre uzun süre kullanılmayacağı görülen bir toplantı odasının ısısını düşürmek ve sunum sistemlerini kapatmak enerjiden tasarruf sağlarken sistemlerinin ömrünü uzatacak.
Herkes için Tek Tip Olmaz
Nathan’a göre  yeni teknolojilerin benimsenmesini destekleyen başlıca faktörler, bir şirketin kültürü ve sektörü. Bir şirket erişilebilir teknolojilerden yararlanan, açık plan serbest oturma düzeni olan yenilikçi bir ofis istediğinde bu tür değişikliklerin çalışanların üretkenliğini ve etkileşimini nasıl etkileyeceğini dikkate almak önemli. “Bu evrimin ilginç bir zorluğu oldu” diyor Nick. “Açık ofis konseptine oldukça direnç gösteriliyor, özellikle de yüksek ortam sesine ve kişisel alan yokluğuna alışık olmayan bazı kişiler eski düzene dönmek istiyor.” “Açık ofis düzeni eğilimine karşı çok dramatik bir tepki” olarak dış sesi azaltan ve izole eden kocaman kulaklıklar takan insanlar görmek çok şaşırtmıyor diye ekliyor. İster yönetmeliklere uyum veya IT ekibinin rahatsızlığı olsun, servis düzeyi anlaşmalarında vaat edilen 1GB/sn bağlantıları garanti eden kabloları atma isteği pek görülmüyor. Bu nedenle her şirketin kendi içinde bir denge bulması önemli diye ekliyor Nathan. “Bence işyeri tasarım dünyasının hala bu farklılıkları ele alması gerekiyor” diyen Nick, şöyle devam ediyor: “Geldikleri anda kişisel hissedebilecekleri alanlar yaratabiliriz ama insanlar hala her şeyin belli bir yerde olmasını istiyor. Yani henüz o aşamaya gelmedik”.
Sürecin Evrimi
ESD ekibi her yeni projede teknolojinin mekanik, elektrik, sıhhi tesisat ve diğer sistemlere entegre edilmesini sağlamak ve sahiplenmek için kendini sürekli sorguluyor. Ne de olsa ofisin kullanıcısı yeni bir toplantı odasına girer ama ses ve görüntü sistemiyle etkileşim kuramazsa, bir daha kullanmayacaktır ve harcanan para da çöpe gidecektir diyor Nick. Bu denli entegrasyon, ciddi koordinasyonun yanı sıra teknolojiyi “işin mükafatı” olarak gören geleneksel tasarım sürecinden vazgeçilmesini de gerektiriyor Nathan’a göre. Aksine, teknoloji müşteriyle daha ilk toplantıda ele alınmalı, sadece mekanda o an için mümkün olanlar değil aynı zamanda sürekli nasıl güncel tutulacağı da tartışılmalı. Örneğin, artık geçerli olmayan, aşırı komplike kontrol sistemlerinizi değiştirmek için duvar panellerini yıkmak istemeyeceksinizdir. Nick’in anlattığına göre ESD, işleri somutlaştırmak için sürecin başlarında bütçesel fiyatlandırma yapıyor ve bu sayede tasarım ekibinin projenin kapsamına, takvimine ve bütçesine mümkün olduğunca bağlı kalarak etkinlikle hareket etmesi sağlanıyor.
Gelecek Şimdi
Teknoloji, çalışma alanlarının hem fiziksel mekan hem de üretkenlik anlamında gelişmesine yardımcı oluyor diyen Nathan, çalışan başına ortalama alanın (yaklaşık 23 metrekareden) yaklaşık 14 metrekareye düştüğünü ifade ediyor. Bu trendlerin kendi müşterilerinde uygulandığını da görmüş. İleri teknolojik bir finansal hizmetler firması, büyük ve pahalı ekipmanları ve işlem masalarını atıp tüm ekipmanın ve soğutmanın geri planda depolandığı bir sanal masaüstü modeline geçmiş. Bu yeni düzen müşterinin fiziksel alan ihtiyacını azaltmanın yanı sıra sermaye ve faaliyet harcamalarından milyonlar tasarruf edilmesini sağlamış. Başka bir müşterilerinin fiziksel alanı ise birkaç binadan oluşan bir yerleşkeden 55 bin metrekarelik tek binaya düşmüş, kablosuz ortamda serbest oturma planı benimsenmiş. Nick ve Nathan, bir yandan direnç olsa da giderek daha fazla sayıda şirketin yakında teknolojiyi fiziksel ortama entegre etme yaklaşımının faydalarının ve rekabet avantajlarının farkına varacağına inanıyor.

Peki ya oturma şekliniz sağlığınızı olumlu yönde etkiliyorsa? Günde ortalama 8 saat uyuyoruz. Bir ofis çalısanı ise günde 10 saate kada...

Ofiste Ergonomi

Ofiste Ergonomi

Aladağ Mobilya Tasarım Atölyesi

Makale

8 10 99
Peki ya oturma şekliniz sağlığınızı olumlu yönde etkiliyorsa?
Günde ortalama 8 saat uyuyoruz. Bir ofis çalısanı ise günde 10 saate kadar masa basında çalışıyor.
1 Gövde Duruşu
Sorun 
En ergonomik çözümler, farklı beden tipleri ve ölçülerine göre geniş bir aralıkta tasarlanır. Oysa her beden özeldir!
Çözüm
Ergonomik açıdan destek sağlayan, sağlık ve konforu aynı anda gözeten, global endüstri standartlarının üzerinde bir ürün seçmelisiniz.
2 Kol ve Dirsek Hizası
Sorun
Kronik olarak sıkışan bilek sinirleri, kalıcı rahatsızlıklara sebep oluyor: Hatta sürekli klavye kullananlarda karpal tünel sendromu oluşabiliyor.
Çözüm 
4 boyutlu ve ayarlanabilir kolçaklar, bilekten dirseğe uygun duruşa olanak tanıyor. Otururken pozisyon değiştirildiğinde de pasif ergonomik bir destek sağlıyor.
3 Senkronize Destek
Sorun
Araştırmalara göre; desteksiz oturma biçimleri, ofis çalışanlarının her 30 dakikada bir ağırlık merkezi ve oturma pozisyonlarını değiştirmelerine sebep oluyor.
Çözüm 
Ağırlık merkezi ve pozisyon değişiklikleri arasında senkronize olarak sırt, bel ve kol desteği sağlayan ofis koltukları, daha rahat ve verimli çalışılmasını sağlıyor.
4 Asimetrik Bel Destegi
Sorun
Masa basında çok uzun süre çalışan kişilerin üst gövde ağırlığı, bel kemeri üzerinde yoğunlaşır. Bu kişilerin bel fıtığı olma riski yüksektir.
Çözüm
Asimetrik bel desteği ve gergi kontrolü, bel bölgesindeki omur disklerine, kalça kemiğine ve omurgaya destek sağlar.
5 Otomatik Agırlık Ayarlama
Sorun 
Ortak çalışma alanlarında, kullanıcılar her gün sandalyelerini kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamak zorunda kalıyor. Bu durum, beden tipiyle uyumsuz ayarlarda koltuk kullanma olasılığını artırıyor.
Çözüm
Ortak çalışma alanları için tasarlanmış özel bir koltuk var. Her kullanıcının ihtiyacına göre Ergonomik ayarları otomatik olarak yapıyor!


kaynak: http://www.dezeen.com/2016/08/11/haworth-white-papers-active-ergonomics-emerging-workplace-office-design/ 

Aladağ Mobilya Erbaa İki yılda bir düzenlenen ve bu yılki mottosu “Creativity Works” (yaratıcılık çalışmaları) olan Orgatec Fuarı, çalış...

Aladağ Mobilya Erbaa

Aladağ Mobilya Erbaa

Aladağ Mobilya Tasarım Atölyesi

Makale

8 10 99

Aladağ Mobilya Erbaa

İki yılda bir düzenlenen ve bu yılki mottosu “Creativity Works” (yaratıcılık çalışmaları) olan Orgatec Fuarı, çalışma mekanlarında yıllar içinde gerçekleşen evrimi, bir kez daha gözler önüne serdi. 25-29 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleşen etkinlik, oldukça hareketli geçti.
1953 yılından beri düzenlenen fuar; teknolojik, demografik, kültürel ve sosyal değişimlere paralel olarak gelişiyor. Çalışma mekanlarında işlevselliğin yanı sıra, ürün ve mekan ile zamanın büyük bir kısmını ofiste geçiren insan arasındaki ilişkinin de son derece önem kazandığı görülüyor. Ciddi ve renksiz mekanlar ile ofis mobilyaları; yerini renkli, rahat, esnek çalışma olanağı sunan, çalışan sağlığı ve mahremiyetinin öne çıktığı tasarımlara bırakıyor.Kalıplardan uzaklaşmaya çalışan ofisler, özellikle koltuk ve kanepe gibi “yumuşak” tasarımlara daha fazla yer veriyor. Evin konfor ve sıcaklığını aratmayan, çalışanların motivasyonunu artıran tasarımlarla, çalışma değil yaşam alanları yaratma çabası açıkça görülüyor.
Keçe malzeme kullanımının dikkat çektiği bu yılki Orgatec, aynı zamanda ofis sistemlerinin öne çıktığı bir fuar oldu. Birçok üründe mavi, pembe ve yeşilin pastel tonlarının yoğun kullanımı dikkat çekiyor. Masa ve sandalyelerin, ayak kısımları ve tablalarında ağırlıklı ahşap bulunurken, beyaz ve doğal ahşap malzemelerin daha fazla bir arada kullanıldığı görülüyor. Yönetici odalarının vazgeçilmezi ise ceviz kaplama ve siyah… Metalin soğukluğunun yerini ahşabın sıcaklığına bırakması da dikkat çekici. Bu, ofisi “evleştirme” çabasının ürünü olarak da değerlendiriliyor. Ofis mobilyalarının evlerde de tercih edilmeye başlanması da bu trendden kaynaklanıyor.
Orgatec 2016’da dikkat çeken bir başka konu ise çalışan mahremiyetini dikkate alan tasarımlar. Duvarları ortadan kaldırmaya çalışan açık ofis sistemlerine olağanüstü çözümler sunan tasarımlar, hemen her kurumun ürün gamında yer alıyor. Bu bağlamda bölücü paneller, telefon kulübeleri, ses emici özellikteki malzemelerden üretilen mobilyalar, farklı renk ve formatta yeni bir akım yaratıyor.
Yükseklik ayarı yapılabilen ve ayakta toplantı yapmaya imkan sunan masalar, Avrupa’nın bazı ülkelerinde zorunlu hale gelen ve hızla yayılan bir trend. Birçok markanın standında yer alan masalar, çalışan sağlığının ofis tasarımlarının odağında olduğunu ortaya koyuyor. Çalışma masalarının, yürüyüş bandı ya da bisiklet ilave edilmiş versiyonlarına da rastlanıyor.
Orgatec’de, geri dönüşümlü ve doğal malzeme kullanımı da dikkat çekiyor.

Bizim İçin Doğru Firmanın Hangisi Olduğunu Nasıl Bileceğiz? Malum para kolay kazanılmıyor. Mobilya gibi fiyatı yüksek olan bir ürün almayı d...

dogrufirma

dogrufirma

Aladağ Mobilya Tasarım Atölyesi

Makale

8 10 99
Bizim İçin Doğru Firmanın Hangisi Olduğunu Nasıl Bileceğiz?

Malum para kolay kazanılmıyor. Mobilya gibi fiyatı yüksek olan bir ürün almayı düşündüğünüzde çok daha dikkatli olmak gerektiği ortaya çıkıyor. Örneğin evlenecek bir çiftin; yatak odasıyemek odasısalon takımıtv ünitesi derken karşılarına çıkan rakam ortalama 6-7 bin TL’yi bulmaktadır. Kalite arttıkça bu rakam 10 bin TL’yi geçecektir. Bu sadece günümüzde değil her zaman için önemli bir rakamdır.

Peki bu durumda nasıl hareket etmeliyiz? İhtiyacımız olan ürünleri hangi firmadan alacağız ve bu firmanın bizim için doğru firma olduğunu nasıl bileceğiz?

Önemli bir not: www.mobilyaarabul.com olarak Türkiye’de işini düzgün yapan mobilya firmalarının kazanmalarını gönülden istediğimizi belirtmek isteriz. Ama işini düzgün yapmayan firmalar ise bize göre ya işlerini düzgün yapmalıdırlar ya da bu işi bırakmalıdırlar. Çünkü kimsenin kimseye maddi manevi zarar vermeye asla hakkı yoktur. Neden insanlar mağdur olsunlar ki! Ama bakıyoruz ki durum böyle olmuyor. Her geçen gün çok sayıda insanın mağdur olduğunu görüyoruz. Şikayet sitelerinde bu mağduriyetlerle ilgili yüzlerce şikayet bulabilirsiniz. Umarız bu projemiz ile bu duruma da ciddi katkı sağlarız. Yani www.mobilyaarabul.com portalımız kanalıyla işini düzgün yapan firmaların önünün daha da açılmasına katkı sağlamayı çok isteriz. Düzgün yapmayanların da silkelenip kendilerine gelmelerine ve bundan sonra onların da işlerini gayet düzgün yapmalarına aracı olmak bizi mutlu edecektir.

Gelelim alışveriş yapmak istediğimiz firmayı tanımaya.

Öncelikle internetten firma ile ilgili bir araştırma yapınız (şikayetleri inceleyiniz)
Bu konuda belki ilk olarak şikayet sitelerini inceleyebilirsiniz. Çünkü orada o firma ile ilgili varsa şikayetleri ve o şikayetlerin çözülüp çözülmediğine dair bilgiyi bulacaksınız.

Tabii şikayet sayısı firmanın müşteri sayısıyla kıyaslanmalı. Meşhur markaların şikayet sayıları had safhada olabiliyor. Bu, onların kötü hizmet sunduğu anlamına gelmeyebilir. Büyük dağın dumanı büyük olur.

Şikayetler, müşteri sayısına kıyaslanmalı. 20 bin müşterisi olan bir firmanın aldığı şikayet sayısı 100 ise bu, firmanın 200 müşteride 1 kişiden şikayet aldığı anlamına gelir.
Ama 1.000 müşterisi olan bir firmanın aldığı şikayet sayısı 20 ise bu, firmanın 50 müşteride 1 kişiden şikayet aldığı anlamına geliyor ki bu firmanın diğer büyük firmaya göre 4 kat daha fazla şikayet almış olduğunu görürüz.
Halbuki sadece şikayetleri kıyasladığınızda müşteri sayısı fazla olan firmanın aldığı şikayet (100 idi), diğer firmanın aldığı şikayetin (20 idi) 5 katı fazla. Bu bizi yanıltacaktı.
Tabii burada diyebilirsiniz ki "biz müşteri sayılarını nereden bilelim?". Haklısınız. Ancak burada asıl bahsettiğimiz şey; şikayet sayısının yanı sıra veya ondan daha fazla, şikayetlere karşı olan kurumsal duruşu da çok ciddiye almamız gerektiğidir.
Tabi alınan şikayetlerin aynı zaman ölçüleri içinde alınmasına dikkat etmemiz gerektiği de ortadadır. Yani örnekteki ilk firmanın 100 şikayeti 1 senede, ikinci firmanın ise 20 şikayeti 4 senede aldığını düşünelim. Böyle bir durumda kafa kafaya geleceklerdir.

Firmanın şikayetlere karşı tutumu gerçekten çok önemli. Çünkü her firmanın onca dikkate rağmen eksikleri, hataları olabilir. Önemli olan bu eksik ve hatalı durumlarda müşterisinin yanında mı yer alıyor yoksa işi daha da mı yokuşa sürüyor bu çok önemli.
Şikayet eden kişilerin iletişim bilgileri varsa onlarla yapabiliyorsanız telefonla görüşünüz.

Hakkımızda sayfasından firmanın kaç yıllık bir firma olduğunu da inceleyiniz. Yıllardır bu işi yapan bir firma ile henüz 3 aylık olan bir firma aynı olmayabilir. Ama burada da yanılmayalım. Bir firmanın yeni açılması kötü olduğu anlamına gelmez. Belki de işini gerçekten çok düzgün yapan bir firma ile karşılaşmış olabilirsiniz. Burada tercih sizin. İsterseniz bu durumu hiç dikkate de almayabilirsiniz. Ya da diğer kriterlerin yanında yardımcı bir kriter olarak dikkate değer bulabilirsiniz.

Internet sitesi var mı
Firmanın internet sitesinin olmasını ciddiye alınız. Çünkü bugün sitesi olmayan firma neredeyse kalmadı.
Sitede iletişim sayfasını dikkatlice inceleyiniz. Adres, telefon bilgilerine bakınız.
İlgili telefonu arayıp bilgi almaya çalışınız. Bazı firmalar arandığında, telefonu açan bile olmuyor. Böyle ilgisiz bir yerden alışveriş yapmak, sonrasında başınızı ağrıtacağınız anlamına gelebilir.
Internet sitesindeki fiyatları kontrol ediniz. Telefonda birkaç ürünün fiyatını sorunuz ve sitelerindeki fiyatlarla karşılaştırınız. Tutuyor mu, tutmuyor mu. Tutmuyorsa neden tutmuyor? Bu sorulara cevap arayınız. Çünkü ciddi bir firma, sitesindeki fiyatların güncel kalmasını sağlayacaktır.

Önceki müşterilerle görüşünüz
Yapabiliyorsanız o firmadan alışveriş yapmış insanlarla irtibata geçiniz. Acaba alışverişlerişlerinden memnun kalmışlar mı, yoksa pişman mı olmuşlar. Size memnuniyetle bilgi vereceklerdir.
(Burada şunu da unutmamak lazım; her müşteri memnuniyetsizliğini şikayet sitelerine yazarak duyurmuyor.)
Belki en önemli madde bu. Çünkü o müşteri, alışveriş sonrasına da şahit olmuştur. Belki sizin de başınıza gelebilecek birçok olumsuz duruma o, sizden önce maruz kalmıştır. 
Size alışveriş sonrası yaşadığı tatsız durumları ya da memnuniyetleri bir bir anlatacaktır.

Sonuç ve önemli bir tavsiye
Bütün bu bilgileri aldıktan sonra bilgileri karşılaştırıp kendiniz için en uygun firmaya karar veriniz.
Size tavsiyemiz; çok olumlu sözler de duysanız alışveriş yapmak istediğiniz firma ile ilgili her noktayı sağlama alınız. Eskiler “deniz yanar mı?” demişler. Yani olmaz demeyin. Bazen maalesef bal gibi de oluyor.

Garanti şartlarını, iade şartlarını, ödeme seçeneklerini, teslimat süresini, teslimatın detaylarını… mümkünse yazılı olarak belgeleyiniz. İşini düzgün yapan firmalar bu taleplerinize hayır demeyeceklerdir zaten. Ama size sonrasında sıkıntı doğurabilecek bir firma ise istediğiniz bazı taleplere yanaşmayacaktır. O zaman nedenini sorun? Neden bana teslim süresini net olarak vermiyorsunuz?
Alacağınız cevaplara göre yolunuza o firmayla devam etmeye karar verebilirsiniz ya da başka bir firma arayışına girebilirsiniz.

Bu kısmı özetleyelim. Sorunsuz çalışmayı tercih eden bir firma size garanti ve iade şartlarını net sunacaktır. Teslimat konusunda örneğin “3 ila 4 hafta arasında size ürünlerinizi teslim edeceğiz” diyebilecektir. Ya da herhangi bir gecikme olacaksa derhal sizi arayıp bu durumdan sizi haberdar edecektir.
Ve yine “ürünün peşin fiyatı şu”, “taksitli şu”. “Şu indirimden yararlandığınız için fiyat şu olmuştur”. “Kargo asla ödemeyeceksiniz”. Ya da “150 TL nakliye ve montaj bedeli ödeyeceksiniz” şeklinde kafanızdaki tüm soru işaretlerini net bir şekilde giderecektir.
Karşınıza kötü sürpriz çıkarmayacaktır.

Böyle bir firmayı bulduğunuzu düşündüğünüzde o firmadan alışveriş yapabilirsiniz.
Aksi halde bizce arayışınıza bir süre daha devam ediniz.

Modüler Mobilya İmalatı Mobilyanın Gerçekleri... Tamamen ağaç mobilya olur mu ? İstisna olarak kalitesiz ladin ağacından üretilmektedir, f...

Modüler Mobilya İmalatı

Modüler Mobilya İmalatı

Aladağ Mobilya Tasarım Atölyesi

Makale

8 10 99

Modüler Mobilya İmalatı

Mobilyanın Gerçekleri...

Tamamen ağaç mobilya olur mu ?
İstisna olarak kalitesiz ladin ağacından üretilmektedir, fakat hangi ağaçtan üretilirse üretilsin tamamen ağaç mobilya satın almak sizi sürekli sorunlarla boğuşmak zorunda bırakacaktır. Çatlayacak, dönecek bazı parçalar kopacaktır. Kesinlikle ağaç mobilya peşinde koşmayınız. 
     
Masif mobilya, sunta, mdf, suntalam nedir ?
Masif, gövdesi sunta üst ve alt yüzeyler ortalama 0.8 mm muhtelif ağaç kaplama, dik yüzeyler ortalama yarım santim ağaç çıta çevrilerek yapılan hemen hemen tüm evlerde olan alışılagelmiş mobilya çeşididir. 
     
MDF masif kullanılmadan mobilya üretilebilmesine olanak veren üretici için avantajlı üretim biçimidir.kıyas yapılmak istenir ise masiflenmiş sunta ile üretileni tercih ediniz. Suntalam modern mobilya üretim biçimidir. Masifli mobilyadan temel farkı suntanın her iki yüzeyinde 0.8 mm lamine kaplama olması masif çıta yerine fabrikasyon ortamında özel makineler ile lamine cumbalar ile kaplanmasıdır. 
     
Dikkat edilmesi gereken en önemli husus lamine üretiminin mutlaka otomatik makinelerde yapılmasıdır.küçük atölyelerde ütüler ile cumba yapıştırılması nedeni ile halkımız bu üretim biçimi ile ilgili olumsuz kanaate sahiptir. Fabrikasyon üretim kısa sürede bu kanaati tersine çevirir.
     
Nelere dikkat edelim ?
Masif mobilyalardaki en büyük sorun kalitesiz ağaç kullanımı nedeniyle masif çekmesi dediğimiz kenar kısımlarda görülen çöküntü veya ayrılmalardır. Ayrıca kapak veya çekmecelerde ağaç kullanılmış ise uzun vadede sizin için bazı sorunlar oluşabilir.
     
Mdf denilen malzemeyi sadece lake denilen boyalı ürünler için tercih ediniz, bilinenin aksine mobilya için çok uygun bir malzeme değildir. Üretici için işçilik kolaylığı yaratması nedeniyle tercih edilmektedir.
     
Suntalam diye tanımlanan lamine kaplamalı ürünler hijyen ve temizlik için ideal, satın alanlara yedek parça imkanı sağlayan çizilmeye dayanıklı ürünlerdir. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur fabrikasyon ortamda üretilmiş bir ürün olmasıdır. zira bu ürünler yüksek teknoloji isterler. 
     
Koltuk iskeleti nasıl olmalı?
Koltuk iskeleti ağaç yada profil veya suntadan üretilebilir. İdeal olan gürgen (kayın) ağacından üretilmesidir. Kavak gibi kalitesiz ağaçlardan yada suntadan yapılan ürünleri rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. 
     
Profil den koltuk üretmek son yıllarda fabrikasyon üretim yapan firmalarca yapılan en az kavak ağacı kullanmak kadar mahsurlu ama maliyette yarattığı düşüş nedeniyle fabrikalarca tercih edilen üretim biçimidir.
      
Sünger üzerindeki gerçekler nelerdir ?
Bir koltuktaki en önemli maliyet unsurlarından biridir bu nedenle en çok hile yapılan kısımdır zira karlı bir hiledir. Öncelikle gri, mavi, sarı, beyaz diye sünger yoktur diyerek başlamalıyım kalitelisinin ayırt edilmesi için karışıma boya katılması fikri gri rengin benimsenmesi sonrasında tüm süngerlerin gri boya katılarak üretilmesi ile özelliğini kaybetmiştir. 
     
Süngerin ağır olanı iyidir bir marka isteniyorsa ürosan 32 dansete süper gri sünger bilinen seri üretilen en iyi süngerdir. Fabrikasyon üretimde koltuk üretiminin yatak yayları ile yapıldığı görülür işin sırrı yay kullanılarak yapılan üretimin en ucuz süngerle yapılandan daha da ucuza mal olmasıdır. 
     
Kumaş...
En önemli maliyet unsurlarından olup en çok hile yapılan kısımdır. Zira 18-25 hatta ki 40 YTL ye kadar olabilir, bu kumaşın benzeri 5-6-10 YTL ye benzer görünümde ama kullanım ömrü ve kalitesi düşük olarak kullanıladabilir,zira koltuğa 25 - 35 metre kumaş gittiği düşünülürse. Epeyce bir fark demektir.

Koltuk Takımları yaşam alanlarımızın vazgeçilmezleri arasındadır. Bir evde olmazsa olmaz koltuk takımları hakkında bilmemiz gereken unsurlar...

Koltuk Takımları Makale

Koltuk Takımları Makale

Aladağ Mobilya Tasarım Atölyesi

Makale

8 10 99
Koltuk Takımları yaşam alanlarımızın vazgeçilmezleri arasındadır. Bir evde olmazsa olmaz koltuk takımları hakkında bilmemiz gereken unsurlardan bahsedeceğiz.

Türkiye'de ekonominin ve teknolojinin gelişimiyle beraber zaruri ihtiyaçlarımızın kalitesi daha ön plana çıkmaktadır. Bu yüzden evlerimize koltuk takımı beğenirken piyasadaki mobilya rekabetine paralel çok araştırma yapmaktayız. Kişilerin alım güçlerine göre değişen arz-talep dengesi mobilya üreticileri için bir argümandır. Bazı kesim, koltuk takımı modelleri beğenirken ve satın alırken kalitesinin yanında aynı zamanda o yılın modasını da takip etmektedir. Bu yüzden her sene koltuk takımı üreticileri olarak, arge çalışmalarına ağırlık verip, son trend koltuk takımları üretmekteyiz. Mahir Mobilya olarak, koltuk ve berjer modellerinde her zaman yenilikçi kimliğimizle öncü firmalar arasında yerimizi almaktan gururluyuz. Firmamız E1 kalitesinde ve Avrupa Standartlarında koltuk modelleri üretmektedir. Firma, aynı zamanda müşterinin isteği üzere özel ölçüyle koltuk da üretmektedir, böylece daha geniş müşteri portföyü oluşmaktadır. Küçük salonlarınız dahi olsa istediğiniz ölçüde yataklı ve sandıklı modern koltuk modelleri, açık ve canlı renklerde döşenip odalarınız ferahlayacak ve fonksiyonel bir kullanım sağlanacaktır. 
Koltuk kullanımı hakkında bilgilerimizi paylaşacak olursak; koltuk takımları genelde üçlü, ikili ve berjer olarak takım halinde kullanılmaktadır. Genelde evlerin 2 oda 1 salon şeklinde olduğunu düşünürsek, koltuk takımlarımız aynı zamanda hem salon hem de oturma grubu olarak değerlendirilebilir. Durum böyle olunca daha uzun ömürlü kullanmak için bakımının önemi ön plana çıkmaktadır. Koltuk takımını seçerken leke tutmayan o zamanın son trend kumaşlarından seçmemiz gerekmektedir. Silinmeye uygun veya koltuk takımındaki her kanepenin minderlerinin fermuarlı çıkarılıp yıkanmasına dikkat edilmelidir. Temizleme işlemi yapılırken ılık su hazırlanmalı ve saf kalıp sabun ile renk vermeyen lif kullanılmalıdır. Aynı zamanda koltuk takımlarında kullanılan sünger dansetesi ne kadar yüksek olursa çökmelere karşı o kadar kaliteli ve uzun ömürlü olur. Hemen deforme olmuş kanepeler görselliği ve sağlıklı kullanımı kötü yönde etkileyecektir. En güzel süngerler 36 dansete ve daha yukarısı HR süngerler ve 32 dansete  gri süngerlerdir. HR süngerler yumuşak oturum için ideal olup, gri süngerler ise yataklı ve sandıklı yapılan koltuk takımlarında ideal seçimdir. Salonlarımızda yataklı koltuk takımı almayı düşünüyorsak yeni mekanizmalı duvara sıfır yatak sistemleri mevcut olup, bu modellerden tercih etmeliyiz. Bu sistemli koltuk takımları aynı zamanda yerden yüksek olup salonlarımızın yer temizliğinde kolaylık sağlamaktadır ve parkelerimiz çizilmemektedir. 

Genç neslin mobilya seçimlerinde köşe koltuk takımları ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Köşe koltuk, fonksiyonel oluşu ve  rahat kull...

Makale

Makale

Aladağ Mobilya Tasarım Atölyesi

Makale

8 10 99
Genç neslin mobilya seçimlerinde köşe koltuk takımları ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Köşe koltuk, fonksiyonel oluşu ve  rahat kullanımıyla beğenilmektedir. Bu makalemizde köşe koltuk takımları hakkında bilgilerimizi paylaşacağız.

Her mekana rahatlıkla uyum sağlayabilecek ölçülerde tasarlanan köşe takımları; dar mekanlarınızı değerlendirmenizi sağlayacak ve misafirleriniz için vazgeçilmez olacak. Gelişen teknolojiye paralel, yeni yapılarda salonlarında daha dar yapıldığı dönemde köşe koltuk takımlarına rağbet gittikçe artmaktadır. Bu sebeple mobilya firmaları ve koltuk üreticileri, arge çalışmalarını bu yöne doğru yoğunlaştırmaktadırlar. Dikkat çekici, iddialı, özgün ve stil sahibi köşe koltuk modellerini hemen hemen her firma da görebilmekteyiz. Mahir Mobilya'nın 2014 köşe koltuk modelleriyle rahatlık ve tarzı yakalayacaksınız. Eviniz hiç olmadığı kadar ilgi çekecek. Yataklı ve sandıklı köşe koltuk takımları ile hem siz, hem misafirleriniz rahat ederken fonksiyonel bazası ise ihtiyacınıza göre depolama alanı oluşturarak yaşam alanınızı ferahlatır. Bazen keskin, bazen yumuşak hatlara haiz köşe koltuk modelleri, farklı kumaş kombinasyonları ahşabın birlikteliği ile sizin ve sevdikleriniz için sıcak ve samimi ortamlar yaratıyor. Köşe koltuk takımlarında kullanılan kumaşlar hava alabilen ve kolay temizlenen tür seçilmeli. Aynı zamanda köşe takımlarını temizlik için çekme durumu zorluğu göz önünde bulundurulursa, yerden yüksek modeller tercih edilmelidir. 

Köşe koltuk takımları temizliği ve bakımı hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir? Köşe koltuk takımlarımızın daha uzun ömürlü olabilmeleri için  iskeleti ahşap gürgen kullanılmalı, suntalem veya mdf iskelet yapıları çok sağlıklı olmaz. Aynı zamanda, kullanılan sünger 32 dansete veya HR sünger olmalıdır. Kumaşlarımız E1 kalitesinde son trend kaliteli kumaşlardan seçilmeli, makinede veya elde yıkamalara karşı dayanıklı olmalıdır. El ile temizleme durumunda saf kalıp sabun ve ılık su kullanılmalı, ahşap kısımların temizliğinde ise pronto tarzı temizleyiciler kullanılmalıdır. Çamaşır suyu veya katkılı madde içeren temizleyiciler kesinlikle kullanılmamalıdır.  
elektroniksigaralar